Proje(Project)

Benim işim insanla. Derdi, tasası, eğitimi, mutluluğu...

Proje Adı : RFID TABANLI YENİ BİR YAKIT TANIMA SİSTEMİ TASARIMI
Proje No : BEBAP 2014.14 (Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yürütücüsü : Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇIBUK
Proje Araştırmacısı : Öğr. Gör. Fatih MARAŞLI

———————————————————————————–

  • Proje kapsamında; süreç planlaması, RFID kit ve diğer ekipmanların tedarik edilmesi, proje için senaryo oluşturulması, saha araştırmasına ilişkin anket çalışması ve kullanılacak teknoloji hakkında bilgi toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
  • Süreç planlamasında; öncelikler belirlenerek projenin hangi aşamasında neler yapılması gerektiğinin tespiti yapılmıştır.
  • Ekipmanların tedariğinde; toplam 3 adet malzemeden tamamı tedarik edilmiştir.
  • Proje için senaryo oluşturulmasında; projede var olan tüm değişkenler belirlenip, her bir değişkenin rolleri belirlenmiştir.
  • Saha araştırmasında; 50 akaryakıt istasyonunda projenin gerekliliği ve yakıt dolum hatalarında oluşabilecek zararlar hakkında 7 soruluk bir anket uygulanmıştır.
  • RFID teknolojisinin yapısı ve kullanım alanları hakkında literatür taraması yapılarak bilgi toplanmıştır.
  • RFID teknolojisinin Pazar durumu ve RFID ile geliştirilmiş uygulamalar hakkında bilgi toplanmıştır.
  • Projenin yazılımsal kısmı tamamlanmıştır. Proje bir yakıt istasyonunda test edilmiştir.
  • Proje ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ROTRASA isimli kongrede bir bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir